Kakao pěstované udržitelným způsobem

Na svém obalu nesou sušenky Oreo logo programu Cocoa Life. Ten se zabývá udržitelným pěstováním kakaa
i podporou zemědělců a jejich rodin. Program Cocoa Life chce zlepšit životní podmínky více než jednoho milionu obyvatel v šesti zemích,
kde se kakao pěstuje. Jde o Ghanu, Pobřeží slonoviny, Indonésii, Indii, Dominikánskou republiku a Brazílii.
Místní lidé získávají například školení zaměřené na pěstitelské dovednosti a správné zemědělské praktiky.
Program se zaměřuje také na zlepšení postavení žen a dětí a na podporu vzdělávání.
Více informací na www.cocoalife.org

Palmový tuk výhradně z udržitelných zdrojů

Veškerý palmový olej, který producent sušenek, společnost Mondelēz International, používá, má RSPO certifikaci.
RSPO je nezisková organizace, která sdružuje všechny skupiny spojené s produkcí palmového oleje: producenty, zpracovatele
nebo obchodníky, výrobce spotřebitelského zboží, maloobchodníky, banky, investory a nevládní a environmentální organizace.
Certifikát RSPO označuje palmový olej, který pochází z udržitelných zdrojů a splňuje přísná kritéria na ochranu životního prostředí.

Na konci roku 2017 bylo 96 % palmového oleje, který Mondelēz International používá, dohledatelných až k místu jeho původu.
Pro maximální transparentnost svého podnikání společnost zveřejnila seznam svých dodavatelů palmového oleje.
Naleznete ho zde.

Více informací k tomuto tématu naleznete na palmoil.mondelezinternational.com nebo v této tiskové zprávě.

Sušenky Oreo se vyrábí v továrně v Opavě

Továrna je držitelem mezinárodně uznávané certifikace LEED – Leadership in Energy and Environmental Design
pro šetrné budovy, jejich konstrukci, provoz a správu. Je například vybavena úsporným osvětlením či vytápěním.
V rámci opatření citlivých k přírodě a zdrojům se zde ze střechy výrobní haly sbírá dešťová voda ke splachování toalet.